Kadın Hakları Haberleri

Haber dosyaları, Norveç Hükümeti desteğiyle yürütülen “İnsan Hakları ve Bağımsız Medya Projesi” kapsamında hazırlanmıştır. Bu yayın içeriklerinden yalnızca yayını hazırlayan kişi sorumlu olup herhangi bir şekilde Norveç Hükümeti’nin ve Gazeteciler Cemiyeti’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

Yaşam ile ölüm arasında! Merdiven altı kürtaj

‘’Kürtaj yapmam, kabullenmekten başka çareniz yok’’ ‘’Kadınlar elimizde ölüyordu’’ ‘’Kendimi merdivenlerden aşağı atmak istedim’’ KÜBRA KÖKLÜ Türkiye’de isteğe bağlı kürtaj belli bir haftaya kadar yasal ancak son 10 yıldır…

Devamı

Kız Çocukları Spora Katılımda Eşit Değil

İREM SARIKULAK Kadınlar ve kız çocukları hayatın neredeyse her alanında büyük fırsat eşitsizliğine maruz kalıyor. Eğitimden, iş hayatına kadar kadınlar eşit imkanlara erişmekte büyük zorluklar yaşıyor. Bu alanlarından bir…

Devamı

Tarım İşçisi Kadınlar Emeklerinin Karşılığını Alamıyor

Tarım işçilerinin yarıya yakınını kadınlar oluşturuyor. Şanlıurfa’dan Manisa’ya mevsimlik tarım işçisi olarak gelen kadınlar, emeklerinin karşılığını alamadıklarını ancak çalışmak zorunda olduklarını söylüyor. GÜLİSTAN ÖZEL Tarım işçilerinin yarıya yakınını kadınlar…

Devamı

Savaşın Gölgesinde Bir Kadın Gazeteci

Savaş bölgelerinde gazeteciliğin zor olduğu muhakkak. Sıcak çatışmaların yaşandığı bölgelerde kadın gazeteci olmak ise bir kat daha zor. HALİT DEMİR Suriye’nin kuzeyinde İdlib’te yaşayan 26 yaşındaki aktivist ve foto…

Devamı

Erkek Kulübünde Siyaset: Biz de Varız

Cinsiyet eşitsizliğinin en belirgin olduğu alanların başında siyaset geliyor. Kadınlar siyasette, özellikle de siyasi karar mekanizmalarında yoğunlukları ile orantısız bir şekilde yer alıyor. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women)…

Devamı

Medyanın Kadın Dili

Mesleğe yeni başlayan gazetecilere veya gazeteci adaylarına haberin nasıl yazılacağı veya sunulacağıyla ilgili sayısız teknik bilgiler öğretilir. Gazetecilik bölümü mezunlarının genellikle haber yazma teknikleri, gazetecilik ilkeleri, basın özgürlüğü, basın…

Devamı

Kadın Gazeteciler: Medya Erkek Şiddetini Normalleştiriyor

Kadın cinayetleri haberlerinde medyanın tutumunu eleştiren gazetecilere göre: “Medya erkek şiddeti haberlerinde fail aklayıcı bir dil kullanıyor. Cinayet normalleştiriliyor. Haberlerde toplumsal cinsiyet eşitliğini benimsemeli.” YADİGAR AYGÜN Fotoğraf: Şehlem Kaçar /…

Devamı

Kadın Komedyen Olmak

Kadın Stand-up komedyenlerinin sosyal medyada karşılaştıkları yorumlar üzerine Özge Özel ile konuştuk. Stand-up komedyenliğinin, erkeklere kodlanmış mesleklerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Her ne kadar Türkiye’de kadın stand-up komedyenleri, seyircisi tarafından…

Devamı

Kadınlar Eşitsizliğe İtiraz Etmeli

Kadın Cinayetlerini Durduracağız-Kadın Meclisleri Üyesi Nurşen İnal, ev hayatından iş hayatına kadar tüm alanlardaki kadın erkek eşitsizliklerini anlattı. SİMGE KANSU Nurşen İnal Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadınlara biçilen roller, iş…

Devamı

Türkiye’de Cinsiyete Dayalı Eşitsizliğin Boyutları

Günümüzde hala süregelen ve mücadele edilen en büyük eşitsizliklerden biri olan cinsiyete dayalı eşitsizlik, kadını ikincil konuma düşürerek, kamusal alandan ve çalışma hayatından mahrum bırakıyor. Toplum tarafından dayatılan roller,…

Devamı

Yerel Yönetimde Kadına Bakış: Adana Örneği

“Söylemler Değişiyor: Belediyede Artık Bayan Yok Kadın Var” Kadına Özgürlük ve Eşitlik Derneği (KÖVED) ile Adana Büyükşehir Belediyesi, yerel yönetimde kadın-erkek eşitliği için iş birliği yaptı. 12 ay sürecek…

Devamı

İstanbul’da Kadın Eserleri Kütüphanesi

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Selvi Başak Öztürk: “Toplumun yarısını oluşturan aynı zamanda tarihin de öznesi olan kadınların ürettiği belgelere, kendi tarihlerine sahip çıkmaları,…

Devamı

Ataerkil Bir Düzen: Türkiye’de Akademi

Yükseköğretim Kurulu’nun verilerine göre Türkiye’de 182.532 akademisyen yükseköğretim kurumlarında görev alıyor. Ancak yönetim kadroları başta olmak üzere bu sayının büyük çoğunluğunu erkekler oluşturmakta. Peki, kadın akademisyenler bu ataerkil düzen…

Devamı

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Üniversitelerin Rolü

Üniversitelerde toplumsal cinsiyet çalışmaları doktora programlarından, öğrencilere yardım amaçlı cinsel tacizi ve saldırıyı önleme birimlerine kadar farklı şekillerde yürütülüyor. Eylem planları hazırlanan, çeşitli faaliyetler yürütülen kadın araştırma ve uygulama…

Devamı

Kadın Cinayetlerinde Caydırıcı Cezaların Önemi

Türkiye’nin en büyük sorunları arasında yer alan kadın cinayetleri her geçen yıl artarken, haber bültenleri ve gazetelerde erkek şiddetine maruz kalan kadınların sesleri yankılanıyor. Ancak çoğu zaman bu sesler…

Devamı

Akademide Kadın Olmak: Düşük Ücret ve Mobbing

2022 yılının ilk aylarının yaşandığı şu günlerde, kadınlar hem özel hayatlarında hem çalışma hayatlarında hala eşitlik talep eden taraf konumunda. İşe alımlarda “kadın” olduğu için, evlilik, çocuk doğurma, çalışma…

Devamı

Kadın İstihdamında Artış için Kooperatif Modeli

Kadının ekonomik ve sosyal hayata katılımını önceleyen kadın kooperatiflerinin sayısı giderek artıyor. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yarattığı olumsuzluklara karşı farklı bir örgütlenme biçimi olarak karşımıza çıkan kadın kooperatiflerini, yaşadıklarını deneyimleri…

Devamı

Meclis’te kadın temsili yetersiz

Cinsiyet eşitsizliğinin en önemli örneklerinden birisi de parlamentodaki kadın vekillerin sayıca az olması. Araştırmalar sayıların yıllara göre artış gösterdiğini ifade etse de ortalamalar hep yüzde 20’lerin altında kalıyor.  BİLGE…

Devamı

Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Nasıl Olmalı?

Kadın ve medya ile habercilik etiği konularında çeşitli çalışmaları bulunan İzmir Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi dekanı Prof. Dr. Sevda Alankuş, medyanın kadın temsili konusunda kullandığı dilin sorunlu olduğunu söyledi.…

Devamı

E-sporda Cinsiyetçilik

Türkiye’de espora olan ilgi arttıkça bu alandaki ayrımcılıkların arttığı da gözlemlenmeye başladı. Özellikle LGBTİ+ esporcular fiziksel şiddete kadar varan LGBTİ+ fobik saldırılara maruz kalırken pek çoğu bu sebeple kariyerlerini…

Devamı